Savarin

pokladna Savarin

SW, který pracuje na počítačové technice, jak na standardním PC s případnou programovatelnou klávesnicí, tak i na specializovaných POS, které tuto klávesnici mají integrovánu. Program může být ovládán i přes dotykový display.

SW je certifikován i pro prodej ve Slovenské republice (povinné registrační pokladny, provoz PC/POS s fiskálním modulem) a počítá s možností zavedení povinných pokladních systémů i v ČR.

Možnosti nasazení SW pokladna:

 • V restauraci - podporuje účtování na stoly, vedení otevřených účtů.
 • V hotelové restauraci - spolupracuje se SW systémem recepce a umožňuje zjistit, zda host bydlí na pokoji, má založený účet a zda má právo si nechávat připisovat útratu na účet (" tzv. právo účtu" )
 • V samoobslužném provozu - pokladna je aplikovatelná na provozy samoobslužných jídelen, stravovacích linek, bufetů, maloobchodního prodeje. Na rozdíl od restaurační nemusí obsluha otevírat účty. Po ukončení objednávky systém okamžitě vystaví účtenku a může zůstávat na stejném stole. Možnost otevření účtu na jiném stole zůstává zachována, takže lze účet hosta, u kterého se vyskytl nějaký problém, nechat rozpracovaný a mezitím na jiném stole inkasovat další hosty. Po vyřešení problému pak dokončit rozpracovaný účet.

Technické předpoklady:

PC / POS (počítač nebo pokladní terminál postavený na bázi PC) s následujícími minimálními požadavky:

 • procesor Pentium 1.6GHz popř. rychlejší
 • paměť min 4GB RAM
 • HDD s volnou kapacitou minimálně 30 GB - monitor s rozlišením 1024*768, lépe 1366*768 a 800 x 600 a vyšším - operační systém Windows 10/11, s výhradami WIN7

U POS doporučujeme konzultovat typ POSu, s ohledem na různé způsoby podpory programovatelné klávesnice a dalších periferních zařízení, jako čtecí zařízení čárového kódu, pokladní zásuvka, zákaznický display, ...

Tiskárna na pásku (minimálně 40 znaků na řádek) se sadou českých znaků.

Doporučujeme:

U PC dotykový display (TouchScreen) nebo programovatelnou restaurační klávesnici pro usnadnění práce číšníka a zefektivnění jeho práce - řádové urychlení zadávání objednávek, provádění inkasa.

Záložní zdroj napětí - tzv. UPS - dovoluje cca 10 minut po výpadku proudu pracovat na PC/POS, dotisknout otevřené účty, sestavy, ...

Termo tiskárnu pro tisk účtů.

Kuchyňskou tiskárnu - umístěnou přímo v kuchyni u výdejního pultu. Číšníci nemusí s objednávkami do kuchyně - zvýšení produktivity práce.

Příklady konfigurace:

A. PC+ 15/15,6" dotykovým LCD monitorem (TouchScreen), pro tisk účtenek je připojena termální pásková tiskárna, v kuchyni je umístěna pásková tiskárna, kde systém tiskne objednávky - bony pro kuchaře a statistiky.

B. Kompaktní POS 15,6" dotykovým monitopre, pro tisk účtenek je připojena termální pásková tiskárna (tichá, rychlá s možností tisku loga na začátku účtenky) na paralelní port LPT1, v kuchyni je přes LAN / nebo sériový port COM1 umístěna pásková tiskárna, kde systém tiskne objednávky - bony pro kuchaře a statistiky.

Možnosti napojení periferií:

 • peněžní zásuvka *)
 • zákaznický display *)
 • čtecí zařízení čárového kódu *)
 • čtecí zařízení magnetických karet *)
 • čtecí zařízení čipových karet *)
 • váha *)

*) Typ techniky a technické požadavky je nutno konzultovat s dodavatelem SW.

Bezpečnost systému:

Každý uživatel systému má přiřazeno heslo, na které jsou vázána práva přístupu do jednotlivých částí SW a k vybraným funkcím.Správce systému tak může každému uživateli přiřadit potřebná práva pro výkon jeho funkcí. Těchto nastavitelných práv je kolem 40. Mezi ně patří například právo:

 • objednávky - zda může objednávat
 • vystavovat účtenky, inkasovat hosta
 • v případě inkasa - povolit jen určité typy plateb, např. jen hotovostní platby a platby kreditní kartou, fakturu a úvěry povolit jen provoznímu či majiteli
 • zjišťovat nevyřízené účty
 • zakládat rezervace
 • vystavovat účty s individuální slevou
 • tisk sestav denní statistiky
 • tisknout sestavy z archívu z předcházejících dnů
 • storno účtenky
 • storno objednávky
 • provádět denní uzávěrky
 • u každého uživatele je možno zadat rozmezí kódů (PLU), které má právoobjednávat a následně inkasovat

Při případném výpadku systému - například není-li použit systém zálohování proudu (UPS) a je přerušena dodávkaproudu, může dojít k situaci, že poslední prováděná operace není dokončena. V systému jsou zabudovány mechanismy, které zabrání poškození dat a návrat k poslednímu korektnímu stavu a tím pak umožní nedokončené operace znovu legálně dokončit.

Je-li použita UPS a vypadne proud, systém umožní rychle vytisknout všechny otevřené účty a obsluha může pokračovat v práci i po vybití baterie (cca 10 minut dle typu a stavu nabití) na základě vytištěných podkladů.

Přihlášení do SW je možno přes klávesnici nebo pomocí jiných technických prostředků**), jako magnetických, čipových karet, ... . Použití čtecích zařízení k přihlašování obsluhy zvyšuje bezpečnost systému a jejich použití doporučujeme i přes zvýšenou cenu pořízení zařízení.

**) Typ techniky a technické požadavky je nutno konzultovat s dodavatelem SW.

Výběr z možností programu:

Prodej:

 • na stůl, případně i na židli (stolů 999, ke každému stolu 99 židlí, celkem tedy téměř 100 000 otevřených účtů
 • při práci s otevřeným účtem se vždy zobrazí objednané položky na příslušný stůl a židli, tedu i ty z předchozích objednávek
 • zobrazuje aktuální stav účtu
 • při markování lze připsat poznámku (dodatečnou informaci pro kuchaře - variantu úpravy objednávané stravy), která se pak tiskne na objednávce
 • při markování lze na základě času poskytovat automatické slevy - Happy Hour
 • při ukončení objednávky je možno rovnou vystavit účet. Režim inkasa u barového pultu nebo v samoobslužném, pultovém provozu, kde se obvykle nevedou otevřené účty, platba příchozího hosta bez obsluhy u stolu, ...
 • možnost provádět storno objednávek (na základě oprávnění daného správcem SW - viz bezpečnost systému)
 • možnost rozúčtovat účet na více účtů - rozdělit společný účet celého stolu na dílčí, dle přání klientů
 • akce přesunu celého nebo části účtu na jiný stůl (host si přesedne k jinému stolu)
 • možnost sloučení účtů (host platí najednou více účtů společně)
 • lze tisknout předběžný účet - pro větší akce, kde si klienti přejí sledovat stav účtu
 • při placení účtu lze volit mezi různými typy plateb, jako hotovost, faktura, voucher, kreditní karta, zákaznické karty, hotelový účet (u hotelové verze restaurační pokladny)
 • účet lze vystavit i se slevou
 • možnost provádět storno účtenek (na základě oprávnění daného správcem SW - viz bezpečnost systému)
 • možnost provádět dotisk účtenek (na základě oprávnění daného správcem SW - viz bezpečnost systému)
 • uživatel má možnost si nastavit vlastní podobu "loga" podniku, včetně adresy, telefonu, faxu a dalších např. reklamních textů

Uzávěrky a archív dat:

 • uzávěrka se sestává z tisku uzávěrkové sestavy a uzavření (vynulování) pokladny. V rámci dne je možno udělat i několik uzávěrek - dle provozních potřeb.
 • do archívu dat se automaticky ukládají data po provedení uzávěrky
 • velikost archívu omezena pouze kapacitou pevného disku, kde se ukládají data

Tiskove sestavy:

Sestavy, které je možno vypisovat dělíme na denní a za období:

 • denní sestavy obsahují data aktuálního dne do provedení uzávěrky
 • sestavy za období obsahují data již uzavřených dnů

Denní i sestavy za období lze tisknout jednu po druhé (výběr ze spektra cca 100 sestav), nebo souhrnně na základě uživatelem definovaných kolekcí (skupin sestav) pro zobrazení/tisk.

Dále uvádíme výběr ze sestav, které lze zobrazit / tisknout ze systému SW pokladny:

 • tržba podle plateb, rastrů, objednacích míst, obsluhy, stolů, času
 • DPH celkem, podle plateb, rastrů, objednacích míst
 • prodaný sortiment podle rastrů, objednacích míst, číšníků, času, ... . S možností omezení na vybraný sortiment a čas prodeje. Seznam sortimentu lze tisknout v nákupních i prodejních cenách
 • seznam nezaplaceného sortimentu
 • žurnálovou pásku
 • stornované účtenky - kontrolní funkce, brání zneužívání storen
 • stornované objednávky - kontrolní funkce, brání zneužívání storen
 • účtenky se záporným inkasem - kontroluje případné odmarkovávání
 • objendávky se záporným inkasem - kontroluje případné odmarkovávání
 • seznam objednávek
 • vystavené účtenky
 • seznam účtenek - včetně platby
 • vystavené předběžné účtenky, dotisknuté účtenky - upozorní na případné pokusy o zneužití tisků, dotisků
 • poskytnuté individuální slevy a jejich vyčíslení
 • přesuny objednávek mezi stoly
 • výčetka stravenek a poukazů
 • atd. ...

Další:

SW je koncipován jak pro použití na jednotlivých PC/POS, tak i do počítačových sítí.

Data je možno přenášet i pomocí disket, flash disků nebo zaslat e-mailem - případ "odloučených" provozoven mimo budovu centrály.

Systém zákaznických karet - stálí zákazníci mohou složit na účet určitou částku, obdrží čipovou kartu, kterou se identifikují při placení účtu. Útrata hosta je pak odečítána z jeho účtu. Případně může být na kartě definována procentuální sleva a účet je pak po odečtení slevy uhrazen třeba v hotovosti.

Sazby DPH jsou uloženy ve formě číselníku. Je možno jednoduše změnit a přejít na nové sazby fakticky ihned bez zásahů do SW.

Umí vytisknout "seznam" kódů (PLU), který lze použít jako nápovědu na nástěnce u PC / POS.

Lze získat informace o otevřených účtech (položkově i celkové částky).

Způsob a místo tisku objednávek, sestav a účtenek je nastaven v konfiguraci tiskových výstupů (uživatel má možnost měnit). Některé informace, které není třeba tisknout, například objednávky na bar, který má "na sebe" obsluhující číšník jsou směrovány do textových souborů a šetří se tak papír a tiskové hlavy tiskáren.

Tisky je možno směrovat na libovolnou lokální i síťovou tiskárnu (paralelní i sériovou).

Tiskové sestavy jsou včetně diakritiky, pokud tiskárna nemá sadu českých znaků, je možno tisk diakritických znamének "odfiltrovat".

Veškeré základní operace, které provedla obsluha systému se ukládají do protokolu o práci s programem a je možno vysledovat činnosti obsluhy dle jednotlivých hesel a práv přístupu.

 

 

© Cominn, s.r.o. 1990 - 2023 | www.cominn.cz | www.savarin.cz